Entries by suwatthana peet

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ติดอาวุธทางปัญญาธุรกิจ ด้วย 3 หลักสูตรระยะสั้น

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ติดอาวุธทางปัญญาธุรกิจให้สถานประกอบการรับความผันผวน ปี 67 ด้วย 3 หลักสูตรระยะสั้น Fast Mini MBA

ม.เกษตรฯ โดยศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ (AMEC) เปิดหลักสูตรเรียนลัดธุรกิจรอบด้าน จากหน้าบ้าน (Marketing) ถึงหลังบ้าน (Supply Chain) กับ Certificate Program 3 หลักสูตร เรือธงของ Fast Mini MBA

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่น 6

Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing รุ่น 2

Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

วันนี้ เราอยู่ในยุคที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน และความไม่ปกติ คือ ความปกติ ที่หลาย ๆ ภาคส่วนได้นิยามห้วงเวลานี้ว่า VUCA World ซึ่งความไม่แน่นอน ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย ย่อมสร้างความยากลำบากให้กับผู้ประกอบการในการจะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SME ที่ภูมิป้องกันตนเองต่ำ

“เป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้รู้จักและเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปให้ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรามองเป็น และรู้วิธีการได้มาซึ่งโอกาสที่ซ่อนอยู่เหล่านั้น ซึ่ง AMEC เห็นถึงความสำคัญของความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาหลักสูตร Fast Mini MBA ขึ้น” เป็นวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการ AMEC และผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Fast Mini MBA

“โอกาสมักมาพร้อมกับวิกฤติ … ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ให้ทนแรงเสียดทานจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องค้นหาโอกาสจากวิกฤติเหล่านั้นให้เจอ แต่ที่สำคัญกว่า คือ ระบบบริหารและจัดการในธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม ทั้งการจัดการระบบหลังบ้าน (Supply Chain) และกลยุทธ์การจัดการงานหน้าบ้าน (Marketing) เพราะถ้าพบโอกาสแต่ระบบการจัดการทั้งหมดของธุรกิจไม่รองรับ หรือขับเคลื่อนไปกับมันไม่ได้ โอกาสที่พบก็สูญเปล่า” ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร CEO จาก บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Fast Mini MBA

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการร่วมทั้งสอง ถือเป็นแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Fast Mini MBA ต่าง ๆ คือ ทำให้ผู้เรียน หรือหมายถึงผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจ เข้าใจความเป็นไปและสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม รองรับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาระบบบริหารและจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถึงกลยุทธ์การตลาด ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรใน Fast Mini MBA ยืนยันวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการหลักสูตรทั้งสอง คือ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เป็นหลักสูตรที่เนื้อหาครอบคลุมทุกมิติการบริหารและจัดการธุรกิจ สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ช่วยให้นำไปปรับใช้ได้ทันที สร้างความแข็งแกร่งหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ เพื่อให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ เหมาะกับผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานรัฐและเอกชน

Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing เป็นหลักสูตรให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของเครื่องมือการตลาด Online ทุกประเภท สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และเป็นตัวจริงของแต่ละวงการ เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปปรับใช้กับการออกแบบกลยุทธ์การตลาด Digital ให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

“หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียน ‘ทำน้อย แต่ได้ผลมาก’ และเราลงลึกไปกับธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งหน้าที่ของผมในฐานะ Program Director คือ ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนได้วิธีการและกลยุทธ์ที่เป็นของตัวเองกลับไปให้ได้มากที่สุด และเลือกหนทางที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้จริง ๆ นั่นคือสิ่งที่เราจะ Set ให้กับหลักสูตรนี้” อาจารย์เอก สุพลชัย กีรติขจร Head of Consulting Practice, Marketing I Can เผยความตั้งใจในบทบาทผู้จัดการหลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing

“วิทยากรที่มาสอนในหลักสูตร Strategic Digital Marketing เราไม่ได้เลือกตามชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เราเลือกจากคนที่ทำจริง ๆ และทำลึก ๆ ในตลาด … อย่างง่าย ๆ เลยคนที่ผมเลือกมา คือ คนที่ผมก็อยากเรียนกับพวกเขาด้วย พวกเขาเป็นอาจารย์ของผมได้ ผมรับรองความเป็น Expert ของทุกคนได้” อ.สุพลชัย กล่าวเพิ่มเติม

Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้า ระบบคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เมื่อเรียนจบจะเข้าใจได้ ใช้งานเป็น สามารถประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

“ตอนออกแบบหลักสูตร เราคิดถึงสิ่งที่ผู้เรียนควรจะเรียน เรียนแล้วได้ประโยขน์เอาไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง นี่เป็นที่มาของหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตร … อีกส่วนหนึ่ง คือ วิทยากรในหลักสูตรจะไม่ได้มาสอนแค่ทฤษฎี แต่จะมี Case Study หรือ Work Shop ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำด้วย ว่าจะเอาหลักการที่ได้เรียนรู้มาออกแบบธุรกิจหรือใช้จริง ๆ ได้อย่างไร? แล้วผู้เรียนก็ถามวิทยากรได้ตลอด ว่าถ้ามี Case แบบนี้ จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนในหลักสูตร ที่ผู้เรียนจะมี Framework กลับไปพัฒนาธุรกิจต่อไป” อาจารย์เอส ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด กล่าวในตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business

ซึ่งการออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ ของ Fast Mini MBA มีการยึดโยงกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในสายงานที่ตนเองต้องรู้ และหรือจำเป็นต้องรู้ ในการทำงาน  โดยใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 10 ครั้งๆละ 6 ชั่วโมง ในทุกวันเสาร์ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในห้องเรียน ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารจากองค์กรภาคธุรกิจและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรมีกำหนดที่จะเปิดเรียนในเดือน มีนาคม 2567 นี้ และสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Website : www.fastminimba.com

Facebook : www.facebook.com/fastminimba

LINE OA : @fastminmba

มือถือ : 0819244473

งานจัดซื้อ ใคร? ว่าง่าย ผู้รู้เรื่องห่วงโซ่อุปทาน… มีคำตอบ

“งานจัดซื้อ”เป็นงานที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจำ นวนมากอาจจะเห็นว่าเป็น

งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะมีหน้าที่แค่ประสานงานกับ Suppliers สั่ง

ซื้อ และรอรับสินค้ามาส่งตามกำ หนด แต่คงไม่ใช่มุมมองของผู้บริหารที่มีความ

เข้าใจกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพราะใน

ความเห็นของ ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน LEAN หรือที่รู้จัก

กันดีในนามอาจารย์เอส ของหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain

Management for e-Business ม.เกษตรศาสตร์ให้คำ ตอบเกี่ยวกับบทบาท

และความสำ คัญของงานจัดซื้อ ดังนี้

-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนโดยการ

เจรจาให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและค้นหาผู้จำ หน่ายที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำ หรับ

องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีกำ ไรที่ดีขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาด

-รักษาคุณภาพสินค้าหรือบริการช่วยให้คัดเลือกและประเมินผู้จำ หน่ายได้

อย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้า

ต้องการ-การจัดการความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสินค้าหรือ

บริการที่จำ เป็น และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำ หน่ายช่วยในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

ระยะยาวกับผู้จำ หน่ายที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำ ไปสู่เงื่อนไขที่ดีกว่า การส่งมอบ

ที่รวดเร็วขึ้น และการเข้าถึงนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ

-การรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานช่วยให้แน่ใจว่าการจัดการ

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น

การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น

-การจัดการสินค้าคงคลังการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการสินค้า

คงคลังมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเพียงพอตามความต้องการ แต่ไม่มากเกินไปจน

เกิดค่าใช้จ่ายสูงจากการจัดเก็บ

-สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่จำ เป็นในการตัดสิน

ใจทางธุรกิจ เช่น การเลือกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

งานจัดซื้อมีบทบาทสำ คัญต่อการรักษาความยั่งยืน และการเติบโตของ

องค์กรโดยช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ด้วยการมีต้นทุนที่ต่ำ คุณภาพที่สูง

และความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้างต้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในห่วงโซ่อุปทานในยุค e-Business แต่หากผู้บริหารและผู้ประกอบ

ต้องการรู้ให้ลึก รู้ให้รอบตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เรื่องบริหารและจัดการห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain Management) จากอาจารย์เอสดร.วศ.สิริพงศ์ จึง

ถาวรรณ ผู้จัดการ

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e

Business และผู้เชี่ยวชาญอีก 15 ท่าน ใน 19 หัวข้อการเรียนรู้เรื่อง Supply Chain

Management ได้ในหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business ซึ่งเป็นหลักสูตรอบมรมระยะสั้นของ ม.เกษตรศาสตร์


คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่ : https://www.fastminimba.com/fast-mini-mbasupply-chain-management-for-e-business

คลิกเพื่อสมัครที่ : https://forms.gle/JaviYV9YHUYNbG6o8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line : @fastminimba

โทรศัพท์ 081-924-4473 และ 081-778-4070

5 แนวคิด ทำธุรกิจให้พร้อมแข่งขันได้ทุกที่ ทุกเวลา ยุค VUCA

     ในยุค VUCA ที่รู้โดยทั่วไปว่าความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน สิ่งที่คาดหวังหรือพยากรณ์ว่าจะได้ จะไม่ได้ดังที่หวัง 100% เพราะปัจจัยต่าง ๆ ที่แวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้ความคาดหวังต่าง ๆ ของเราต้องคลาดเคลื่อนไปเสมอ เช่น การก้าวขึ้นมามีบทบาทของสื่อสังคม Online ที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในเกือบจะทุก ๆ ด้านของผู้คนในสังคม แรงกระเพื่อมจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่สั่นสะเทือนสังคมและอุตสาหกรรมยานยนต์ จากที่เคยเป็นเพียงเรื่องเล่าถึงความเพ้อฝันของชายคนหนึ่งที่กล้าลงทุนจำนวนมหาศาลใน Tesla Motors เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา หรือแม้แต่รูปแบบชีวิต New Normal ของพวกเรา ภายหลังการระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 เป็นต้น

     ในทางธุรกิจที่มีความเปราะบางกว่าอดีตหลายเท่า ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยแวดล้อมธุรกิจที่มีมากขึ้น และแต่ละปัจจัยเหล่านั้น ล้วนมีพลวัติที่สูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้ในทุก ๆ ระดับ เช่น ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ที่เคยมีมูลค่าธุรกิจจากค่าโฆษณากว่า 7 หมื่นล้านบาทต่อปี สร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ (ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ) ที่มีเพียง 5 – 6 ราย และผู้ประกอบการเหล่านึ้ ล้วนเชื่อมั่นว่าเมื่อระบบโทรทัศน์ไทย เปลี่ยนผ่านจาก Analog สู่ระบบ Digital จะยิ่งเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้สื่อโทรทัศน์ไทยมากขึ้น ถึงระดับแสนล้านบาทต่อปีได้ไม่ยาก

     แต่การเกิดและมาของ TV Digital ในประเทศไทยเพียงแค่ปีเศษ ๆ กลับทำให้ผู้เล่นหน้าเก่าและผู้มาใหม่ในธุรกิจสื่อและสถานีโทรทัศน์ ต่างต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องขาย (ธุรกิจ และ Digital TV Licensing) หรือแม้แต่การปิดตัวออกไปจากธุรกิจโทรทัศน์ไทยเป็นจำนวนมาก (ยกเว้นสื่อโทรทัศน์ของภาครัฐ และองค์กรอิสระ)

     นั่นเพราะผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย ลืมว่าเราอยู่ใน VUCA หรือไม่?

     เพราะเมื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านระบบสู่ TV Digital ผู้ประกอบการเจ้าของช่องสถานีโทรทัศน์ทุกรายคงเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันกันเองเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ด้วยรูปแบบการแข่งขันและกลยุทธ์การแข่งขันที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมให้เหมาะกับการแข่งขันที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น 4 – 5 เท่าตัวเท่านั้น โดยไม่เห็นถึงภัยคุกคามใหม่ที่มาในนาม YouTuber หรือ Influencer ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สื่อ Video ได้น่าสนใจ แปลกใหม่ เข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Platform ต่าง ๆ บน Smartphone, Tablet หรือ Laptop ไม่นับรวมสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำ หดตัวอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

     จากกรณีศึกษาเล็ก ๆ ข้างต้น จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เราควรมีความพร้อมต่อการแข่งขันทางธุรกิจได้ในทุกตลาด สถานการณ์ และเวลา โดยหลักการสำคัญของการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุค VUCA ที่รวบรวม และประยุกต์เป็นแนวคิด คือ

  1. ต้องรู้จักคู่แข่ง

     “รู้เขา” คือ แนวคิดแรกของการสร้างความพร้อมให้เราสามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการรู้จักคู่แข่งของเราในแนวคิดนี้ หมายรวมถึง การรู้ให้ชัดว่าเรากำลังจะแข่งขันกับใคร หรือใครกำลังจะเข้ามาแข่งขันกับเรา และที่ยากและท้าทายกว่า คือ การค้นหาคู่แข่งขันที่เราไม่รู้จัก แต่สินค้าหรือบริการของพวกเขามีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้

  1. หาตัวเองให้เจอ

     คือ การค้นหา กำหนด และนิยามเกี่ยวกับคุณค่าในสินค้าหรือบริการของเราที่ลูกค้ายอมรับ หรือ Value Proposition ของเราให้ชัดเจน

     Value Proposition ที่กำหนดขึ้นมาให้เป็นจุดแข็งของเรานั้น ควรพิสูจน์ได้ว่าเป็นคุณค่าที่ลูกค้าของเรารู้ เข้าใจ และยอมรับอย่างแท้จริง ๆ เช่น เมื่อนึกถึงแป้งเย็น เราจะนึกถึงแป้งเย็นตรางู ในกระป๋องเหล็ก มีสัญลักษณ์รูปงูถูกลูกศรปักหัว เป็นต้น

  1. Brand ต้องมีภาพลักษณ์ทันยุคสมัย

     ยกตัวอย่างกรณ๊แป้งเย็นตรางูอีกครั้ง ที่มีอายุในธุรกิจแป้งเย็นมากว่า 70 ปี แต่ผู้บริหารรุ่นใหม่ไม่ยอมให้ Brand ตรางูหายไปจากตลาดตามกาลเวลาเช่นเดียวกับสินค้าหรือบริการหลากหลายชนิด ด้วยการปรับตัวสร้างภาพลักษณ์ (Image) ของตรางูให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ (Brand Modernization) ปิดจุดอ่อนของการทำการตลาดแป้งเย็นที่เคยมีช่วงเวลาซื้อเฉพาะฤดูร้อน ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่น ๆ ในเครือตรางูได้ตลอดทั้งปี โดยมี Value Proposition คือ “ความเย็น” ที่เป็นเอกลักษณ์ของตรางู

  1. รักษาลูกค้าของเรา

     ลูกค้า มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้โดยทั่วไป และลูกค้าจะยิ่งมีความสำคัญขึ้น หากเป็นลูกค้าเก่าที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของเรา ทั้งทางตรงด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการของเราอยู่เสมอ และในทางอ้อม คือ การเป็นผู้สนับสนุน (Advocacy) สินค้าหรือบริการของเรากับคนใกล้ชิดพวกเขา

บทความหลาย ๆ เรื่อง ของหลักสูตร Fast Mini MBA ต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับลูกค้ามากถึงมากที่สุดอยู่เสมอ เพราะลูกค้า คือ ทรัพย์สิน (Asset) ที่สำคัญของเรา ที่จะช่วยผลักดันให้เราพัฒนาและเติบโตได้ต่อไป ดังนี้น จงรักษาลูกค้าของเราอย่าให้คู่แข่งมาแย่งพวกเขาไปจากเรา ด้วยหลักคิดที่ว่า ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า

  1. ติดตามและสนใจอนาคต (Look to the Future)

     แนวคิดสุดท้าย คือ ต้องไม่หยุดติดตามและสนใจอนาคตรอบตัว รอบธุรกิจของเรา เพื่อนำความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปเหล่านั้น มาประมวล สังเคราะห์ วิเคราะห์ ให้เป็น Scenario ต่าง ๆ ที่ธุรกิจของเราจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของเราในสถานการณ์ข้างหน้าได้ล่วงหน้า

     แต่ถึงอย่างไร ต้องไม่ลืมว่าเรายังอยู่ใน VUCA ที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ฉะนั้น สิ่งที่เราคาดว่าจะเป็น อาจจะไม่เป็นดังที่คาด เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ที่เคยประสบมายุคเปลี่ยนผ่านจาก Analog สู่ Digital TV ที่ความคาดหมายถึงความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดของทุก ๆ คนในธุรกิจโทรทัศน์ไทย

 


            และเพื่อนำพาธุรกิจไทยสู้กลับโลกยุค VUCA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ 20 นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารชั้นนำของไทย เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 6 เพื่อนำพาธุรกิจไทยสู้กลับโลกยุค VUCA หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ

1) ผู้บริหารระดับต้น ที่ไม่ได้เรียนด้านบริหารธุรกิจมา

2) เจ้าของกิจการที่ไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจมา

3) ผู้บริหารที่ต้องการปรับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ

    คลิกเพื่อสมัคร หรือ ดูรายละเอียดที่

https://forms.gle/w161YBaoXN3MnWYx7

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Tel : 081-924-4473 หรือ 081-778-4070

Line : @fastminimba 

Email : info@fastminimba.com