ทำ Brand ให้ติด Top of Mind

     หากมีเวลาสำรวจตลาด ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าใน Shopping Center บ้าง เราจะเห็นการเลือกซื้อสินค้า…

งานจัดซื้อ ใคร? ว่าง่าย ผู้รู้เรื่องห่วงโซ่อุปทาน… มีคำตอบ

“งานจัดซื้อ”เป็นงานที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจำ นวนมากอาจจะเห็นว่าเป็นงานที่ค่อนข้างง่าย…

5 แนวคิด ทำธุรกิจให้พร้อมแข่งขันได้ทุกที่ ทุกเวลา ยุค VUCA

     ในยุค VUCA ที่รู้โดยทั่วไปว่าความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน สิ่งที่คาดหวังหรือพยากรณ์ว่าจะได้…

ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน

ทำไมลูกน้องไม่ทำงานเป็นคำถามที่ผู้บริหารแทบทุกคนสงสัย และรวมไปถึง HRที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลก็มีคำถามไม่แพ้กันเพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรทำไมลูกน้องถึงไม่ทำงาน…

Just in Time VS Lean Management กับการบริหารสินค้าคงคลัง

     เห็นชื่อเรื่องอย่าเข้าใจว่าบทความนี้จะเป็นการนำเทคนิค Just in Time (JIT) มาเปรียบเทียบหรือประชันกับ…

คน กับงานบริการ

     ในยุค Digital ที่นอกจากเราจะมีเครื่องจักร และเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นแล้ว…

บริการถูกจริต ธุรกิจอยู่ยาว

    ของบางอย่าง ถ้า ถูกใจ ก็อาจแค่ครั้งเดียว แต่ถ้า ถูกจริต อาจหมายถึงติดใจตลอดไป ซึ่งหากธุรกิจทำได้…

กับดักการจัดการ SCM in e-Business

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในทุก…

Social Media เครื่องมือการตลาดยุค Digital ถ้าไม่มี ว้าวุ่นเลย!

 การเกิดและเริ่มต้นใช้สื่อ Digital เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และสร้างกลุ่มสังคม…

องค์ประกอบการจัดการ Supply Chain ให้สำเร็จ

องค์ประกอบการจัดการ Supply Chain ให้สำเร็จด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันของคนรุ่นใหม่…