หลักสูตร FAST MINI MBA รุ่นที่ 6
ช่วยธุรกิจไทยสู้กับยุค VUCA WORLD (VUCA)

โครงการ FAST MINI MBA
STRATEGIC DIGITAL MARKETING (SDM)

หลักสูตร FAST MINI MBA
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
FOR E-BUSINESS (SCM)

โครงการ FAST MINI MBA
SERVICE BUSINESS MANNGEMENT (SBM)

โครงการ FAST MINI MBA
IN MARKETING FOR NON MARKETER (MKT)

Fast Mini MBA วิทยากร หลักสูตร Service Business Management

Fast Mini MBA : Fundamentals of Service Business

Fast Mini MBA : Service Design

Fast Mini MBA : Customer Perspective & Customer Journey

รีวิวจริงจากผู้เรียน หลักสูตร FAST MINI MBA SERVICE BUSINESS MANAGEMENT

คุณพัทธ์ธีรา หิรัญเลิศพงษ์

คุณภัทรพล ไทยอุดมชัย

คุณวรนุช แก้วพวง